آدرس فروشگاه:

  • شیراز – سی متری سینما سعدی نبش مجتمع تجاری ایران – اسباب بازی ایمان
  • شیراز – سی متری سینما سعدی- کوچه 20 – ساختمان ایران – واحد 201 و 202

کد پستی :    46944 – 71338

تلفن :

  • 07132351573
  • 07132309335
  • 07132338885

پشتیبانی : 09335470210